Vuoden 2021 Palkkoihin liittyviä tärkeitä lukuja (ennakkoarvio 08/2020)

Eläkevakutuusmaksut

TYEL

TYEL-peritään 17 - 68 vuotiailta.
TYEL peritään kun työntekijän ansiot ovat vähintään 60,57 euroa kuukaudessa (2020).

Työntekijän osuus      < 53 vuotias          7,15 % (7,15 %)
                                > 53 vuotias          8,65 % (8,65 %)
                                > 63 vuotias          7,15 % (7,15 %)

Työnantajan osuus keskimäärin                16,95 % (16,95 %)
Tilapäisen työnantajan TYEL                    24,80 % (25,3 %)

 

YEL

 < 53 vuotiaat                                      24,1 % (24,1 %)
 > 53 vuotiaat                                      25,6 % (25,6 %)
 > 63 vuotiaat                                      24,1 % (24,1 %)

Ensimmäisen kerran yrittäjänä toimiva saa 22 % alennuksen YEL vakuutukseen ensimmäisen 48 kuukauden ajan riippumatta iästäsi.

YEL-työtulon alaraja 7.958,99 euroa/vuosi (2020)
Työttömyyspäivärahaa varten alaraja on 13.076 euroa/vuosi (2020)
Vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen palkka määräytyy YEL-vakuutuksen palkkasumman mukaan

 

Työttömyysvakuutusmaksut (TVR)

Työttömyysvakuutusmaksu peritään 17-65 vuotiailta.
Työnantajalla on velvollisuus maksaa työttömyysvakuutusmaksua, kun palkkaa maksetaan yhteensä yli 1.300 euroa kalenterivuoden aikana.

Työntekijän osuus                                    1,90 % (1,25 %)
Osaomistajan osuus                                  0,65 % (0,65 %)
Työnantajan osuus                                   0,50 % (0,45 %)

Työnantajan osuus palkkojen 2 125 500 euron ylittävältä osalta, työttömyysvakuutusmaksu on 1,90 % (1,75 %)
 

Ryhmähenkivakuutusmaksu

Maksut vaihtelevat yhtiöittäin, keskimäärin se on 0,07 % (0,07 %)

 

Tapaturmavakuutusmaksu

Vakuutusmaksu vaihtelee työn vaarallisuuden, tapaturmien määrän sekä vakuutusyhtiön mukaan.
Työnantajan tulee ottaa vakuutus tapaturman ja ammattitaudin varalta, jos palkkoja maksetaan yhteensä yli 1.300 eurolla kalenterivuodessa.
Vakuutuksen on oltava voimassa heti, kun työntekijä aloittaa työt. 
 

Sosiaaliturvamaksu

Sosiaaliturvamaksu peritään 16- 67 vuotiailta

Sosiaaliturvamaksu                                           1,53 (1,34 %)

 

 

*********************************************************************
Viimapää Oy on Järvenpäässä toimiva tilitoimisto, 
joka tarjoaa tilitoimistopalveluita asiakkaan tarpeita ja toiveita kunnioittaen.