Vuoden 2020 Palkkoihin liittyviä tärkeitä lukuja (ennakkoarvio 20.08.2019)

Eläkevakutuusmaksut

TYEL

TYEL-peritään 17 - 67 vuotiailta

Työntekijän osuus      < 53 vuotias          7,15 % (6,75 %)
                                > 53 vuotias          8,65 % (8,25 %)
                                > 63 vuotias          7,15 % (6,75 %)

Työnantajan osuus keskimäärin                16,95 % (17,35 %)
Tilapäisen työnantajan TYEL                    25,30 % (25,3 %)

 

YEL 2019

 < 53 vuotiaat                                      24,1 % (24,1 %)
 > 53 vuotiaat                                      25,6 % (25,6 %)
 > 63 vuotiaat                                      24,1 % (24,1 %)

Ensimmäisen kerran yrittäjänä toimiva saa 22 % alennuksen YEL vakuutukseen ensimmäisen 48 kuukauden ajan riippumatta iästäsi.

Työttömyyspäivärahaa varten alaraja on 12.816 euroa/vuosi (2019)
Vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen palkka määräytyy YEL-vakuutuksen palkkasumman mukaan

 

Työttömyysvakuutusmaksut (TVR) 2020

Työttömyysvakuutusmaksu peritään 17-65 vuotiailta

Työntekijän osuus                                    1,25 % (1,50 %)
Osaomistajan osuus                                  0,65 % (0,78 %)
Työnantajan osuus                                   0,45 % (0,50 %)

Työnantajan osuus palkkojen 2 083 500 euron ylittävältä osalta, työttömyysvakuutusmaksu on 1,75 % (2,05 %)
 

Ryhmähenkivakuutusmaksu 2020

Maksut vaihtelevat yhtiöittäin, keskimäärin se on 0,07 % (0,07 %)

 

Tapaturmavakuutusmaksu 2020

Vakuutusmaksu vaihtelee työn vaarallisuuden, tapaturmien määrän sekä vakuutusyhtiön mukaan.

 

Sosiaaliturvamaksu 2020

Sosiaaliturvamaksu peritään 16- 67 vuotiailta

Sosiaaliturvamaksu                                           1,34 (0,77 %)

 

 

*********************************************************************
Viimapää Oy on Järvenpäässä toimiva tilitoimisto, 
joka tarjoaa tilitoimistopalveluita asiakkaan tarpeita ja toiveita kunnioittaen.