Vuoden 2024 Palkkoihin liittyviä tärkeitä lukuja

Eläkevakuutusmaksut

TYEL

TYEL-peritään syntymävuodesta riippuen 17 – 68/69/70 vuotiailta.
TYEL peritään, kun työntekijän ansiot ovat vähintään 68,57 euroa kuukaudessa (2024).

Työntekijän osuus
< 53 vuotias          7,15 % (7,15 %)
> 53 vuotias          8,65 % (8,65 %)
> 63 vuotias          7,15 % (7,15 %)

Tilapäisen työnantajan TYEL                    26,12 % (26,2 %)

YEL

 < 53 vuotiaat                                      24,1 % (24,1 %)
 > 53 vuotiaat                                      25,6 % (25,6 %)
 > 63 vuotiaat                                      24,1 % (24,1 %)

Ensimmäisen kerran yrittäjänä toimiva saa 22 % alennuksen YEL vakuutukseen ensimmäisen 48 kuukauden ajan riippumatta iästä.

YEL-työtulon alaraja 9.010,28 euroa/vuosi.
Työttömyyspäivärahaa varten alaraja on 14.803 euroa/vuosi.
Vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen palkka määräytyy YEL-vakuutuksen palkkasumman mukaan

 Työttömyysvakuutusmaksut (TVR)

Työttömyysvakuutusmaksu peritään 18-64 vuotiailta.
Työnantajalla on velvollisuus maksaa työttömyysvakuutusmaksua, kun palkkaa maksetaan yhteensä yli 1.500 euroa kalenterivuoden aikana.

Työntekijän osuus                                    0,79 % (1,5 %)
Osaomistajan osuus                                0,43 % (0,75 %)
Työnantajan osuus                                   0,27 % (0,52 %)

Työnantajan osuus palkkojen 2 337 000 euron ylittävältä osalta, työttömyysvakuutusmaksu on 1,09 % (2,06 %)

Ryhmähenkivakuutusmaksu

Maksut vaihtelevat yhtiöittäin, keskimäärin se on 0,07 % 

Tapaturmavakuutusmaksu

Vakuutusmaksu vaihtelee työn vaarallisuuden, tapaturmien määrän sekä vakuutusyhtiön mukaan.

Työnantajan tulee ottaa vakuutus tapaturman ja ammattitaudin varalta, jos palkkoja maksetaan yhteensä yli 1.500 eurolla kalenterivuodessa.
Vakuutuksen on oltava voimassa heti, kun työntekijä aloittaa työt tai viimeistään kun tiedetään että palkkasumma ylittää minimin.  

Sosiaaliturvamaksu

Sosiaaliturvamaksu peritään 16- 67 vuotiailta

Sosiaaliturvamaksu                                           1,16 % (1,53 %)

2024 Matkakorvaukset

2024 Verovapaat matkakorvaukset

Päätös vuoden 2024 verovapaista matkakustannusten korvauksista löytyy verohallinnon sivuilta: VH/6295/00.01.00/2023

Kotimaan päiväraha 2024

 20242023
Kokopäiväraha > 10 tuntia51,0048,00
Osapäiväraha > 6 tuntia24,0022,00
Ateriakorvaus12,7512,00

Ulkomaan päivärahat 2024

Ulkomaan päivärahat löytyvät täältä

Kilometrikorvaukset 2024

 20242023
Kilometrikorvaus0,57 e/km0,53 e/km
Luontoisetuauton (käyttöetu) kilometrikorvaus0,13 e/km0,14 e/km

Kilometrikorvausta voidaan korottaa mm seuraavissa tilanteissa

 20242023
Perävaunun kuljetus autoon kiinnitettynä0,10 e/km0,09 e/km
Koneiden ja muiden esineiden kuljetus, joiden paino ylittää 80 km tai niiden koko on suuri0,04 e/km0,04 e/km
Työn suorittaminen edellyttää metsäautotiellä tai muulta liikenteeltä suljetulla tienrakennustyömaalla liikkumista, kyseisen kilometrien osalta0,12 e/km0,11 e/km
Lisähenkilöiden kuljetus, jos se on työnantajan asiana0,04 e/km0,04 e/km

Matkalaskun muotovaatimukset

Matkalaskusta on selvittävä seuraavat asiat:

– matkan tarkoitus ja kohde (osoite)
– tarvittaessa matkareitti
– matkustamistapa (kulkuneuvo)
– matkan alkamis- ja päättymisajankohdat (päivämäärä ja kellonaika)
– ulkomaanmatkoissa maa tai alue, jossa matkavuorokausi päättyy

Kilometrikorvauksia laskutettaessa matkalaskuista on selvittävä kilometrimäärä ja yksikköhinta.

Matkalaskun muotovaatimukset

Matkalaskusta on selvittävä seuraavat asiat:

– matkan tarkoitus ja kohde (osoite)
– tarvittaessa matkareitti
– matkustamistapa (kulkuneuvo)
– matkan alkamis- ja päättymisajankohdat (päivämäärä ja kellonaika)
– ulkomaanmatkoissa maa tai alue, jossa matkavuorokausi päättyy

Kilometrikorvauksia laskutettaessa matkalaskuista on selvittävä kilometrimäärä ja yksikköhinta.