Matkalaskun muotovaatimukset

Matkalaskusta on selvittävä seuraavat asiat:

– matkan tarkoitus ja kohde (osoite)
– tarvittaessa matkareitti
– matkustamistapa (kulkuneuvo)
– matkan alkamis- ja päättymisajankohdat (päivämäärä ja kellonaika)
– ulkomaanmatkoissa maa tai alue, jossa matkavuorokausi päättyy

Kilometrikorvauksia laskutettaessa matkalaskuista on selvittävä kilometrimäärä ja yksikköhinta.

2021 Matkakorvaukset

2021 Verovapaat matkakorvaukset

Päätös vuoden 2021 verovapaista matkakustannusten korvauksista löytyy verohallinnon sivuilta: Dnro VH/7555/00.01.00/2020

Kotimaan päiväraha 2021

 20212020
Kokopäiväraha > 10 tuntia44,0043,00
Osapäiväraha > 6 tuntia20,0020,00
Ateriakorvaus 11,0010,75

Ulkomaan päivärahat 2021

Ulkomaan päivärahat löytyvät täältä

Kilometrikorvaukset 2021

 20212020
Kilometrikorvaus0,44 e/km0,43 e/km
Luontoisetuauton (käyttöetu) kilometrikorvaus 0,10 e/km0,10 e/km

Kilometrikorvausta voidaan korottaa mm seuraavissa tilanteissa

 20212020
Perävaunun kuljetus autoon kiinnitettynä0,07 e/km0,07 e/km
Koneiden ja muiden esineiden kuljetus, joiden paino ylittää 80 km tai niiden koko on suuri0,03 e/km0,03 e/km
Työn suorittaminen edellyttää metsäautotiellä tai muulta liikenteeltä suljetulla tienrakennustyömaalla liikkumista, kyseisen kilometrien osalta0,09 e/km0,09 e/km
Lisähenkilöiden kuljetus, jos se on työnantajan asiana0,03 e/km0,03 e/km

Matkalaskun muotovaatimukset

Matkalaskusta on selvittävä seuraavat asiat:

– matkan tarkoitus ja kohde (osoite)
– tarvittaessa matkareitti
– matkustamistapa (kulkuneuvo)
– matkan alkamis- ja päättymisajankohdat (päivämäärä ja kellonaika)
– ulkomaanmatkoissa maa tai alue, jossa matkavuorokausi päättyy

Kilometrikorvauksia laskutettaessa matkalaskuista on selvittävä kilometrimäärä ja yksikköhinta.

Vuoden 2021 Palkkoihin liittyviä tärkeitä lukuja

Eläkevakuutusmaksut

TYEL

TYEL-peritään 17 – 68 vuotiailta.
TYEL peritään, kun työntekijän ansiot ovat vähintään 60,57 euroa kuukaudessa (2020).

Työntekijän osuus
< 53 vuotias          7,15 % (7,15 %)
> 53 vuotias          8,65 % (8,65 %)
> 63 vuotias          7,15 % (7,15 %)

Työnantajan osuus keskimäärin              16,95 % (16,95 %)
Tilapäisen työnantajan TYEL                    24,80 % (25,3 %)

YEL

 < 53 vuotiaat                                      24,1 % (24,1 %)
 > 53 vuotiaat                                      25,6 % (25,6 %)
 > 63 vuotiaat                                      24,1 % (24,1 %)

Ensimmäisen kerran yrittäjänä toimiva saa 22 % alennuksen YEL vakuutukseen ensimmäisen 48 kuukauden ajan riippumatta iästä.

YEL-työtulon alaraja 8.063,57 euroa/vuosi.
Työttömyyspäivärahaa varten alaraja on 13.247 euroa/vuosi.
Vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen palkka määräytyy YEL-vakuutuksen palkkasumman mukaan

 Työttömyysvakuutusmaksut (TVR)

Työttömyysvakuutusmaksu peritään 17-65 vuotiailta.
Työnantajalla on velvollisuus maksaa työttömyysvakuutusmaksua, kun palkkaa maksetaan yhteensä yli 1.300 euroa kalenterivuoden aikana.

Työntekijän osuus                                    1,90 % (1,25 %)
Osaomistajan osuus                                0,65 % (0,65 %)
Työnantajan osuus                                   0,50 % (0,45 %)

Työnantajan osuus palkkojen 2 169 000 euron ylittävältä osalta, työttömyysvakuutusmaksu on 1,90 % (1,70 %)

Ryhmähenkivakuutusmaksu

Maksut vaihtelevat yhtiöittäin, keskimäärin se on 0,07 % (0,07 %)

Tapaturmavakuutusmaksu

Vakuutusmaksu vaihtelee työn vaarallisuuden, tapaturmien määrän sekä vakuutusyhtiön mukaan.

Työnantajan tulee ottaa vakuutus tapaturman ja ammattitaudin varalta, jos palkkoja maksetaan yhteensä yli 1.300 eurolla kalenterivuodessa.
Vakuutuksen on oltava voimassa heti, kun työntekijä aloittaa työt tai viimeistään kun tiedetään että palkkasumma ylittää minimin.  

Sosiaaliturvamaksu

Sosiaaliturvamaksu peritään 16- 67 vuotiailta

Sosiaaliturvamaksu                                           1,53 (1,34 %)